Wallet.AI

Truy cập

Chi tiết sản phẩm

Wallet.AI

Wallet.ai là một công ty khởi nghiệp fintech cung cấp các động cơ thông minh để phân tích một lượng lớn dữ liệu, giúp người dùng đưa ra quyết định tài chính hàng ngày tốt hơn.

Được thêm vào vào ngày 28-07-2023

Wallet.ai là một công ty khởi nghiệp fintech sáng tạo, khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo để trao quyền cho người dùng với những hiểu biết có giá trị cho các quyết định tài chính hàng ngày .Kể từ khi thành lập tại San Francisco vào năm 2012, Wallet.ai đã thực hiện nhiệm vụ cải thiện các hành vi và lựa chọn tài chính của mọi người thông qua phân tích dữ liệu thông minh.

Các tính năng chính :

  • Những hiểu biết tài chính do AI cung cấp : Động cơ thông minh phân tích dữ liệu rộng rãi để cung cấp những hiểu biết tài chính có giá trị.>
    Khuyến nghị được cá nhân hóa : Các khuyến nghị được thiết kế riêng để hỗ trợ các quyết định tài chính hàng ngày tốt hơn.Phương pháp tiếp cận lấy người dùng tập trung : Tập trung vào việc cung cấp những hiểu biết thực sự hữu ích cho lòng trung thành và sự hài lòng của người dùng.

/p>

  • Hành vi tài chính được tối ưu hóa : Giúp người dùng xác định các khu vực để cải thiện và tối ưu hóa thói quen tài chính.Span> tin tưởng và lòng trung thành của người dùng : ưu tiên sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng dài hạn thông qua những hiểu biết có giá trị.

ví.AI nổi bật như một công ty khởi nghiệp fintech hàng đầu, tận dụng các khả năng của trí tuệ nhân tạo để cách mạng hóa các quyết định tài chính hàng ngày.Bằng cách đặt người dùng vào trung tâm của cách tiếp cận của họ và đưa ra các khuyến nghị được cá nhân hóa, Wallet.AI nhằm mục đích chuyển đổi các hành vi tài chính và trao quyền cho các cá nhân với kiến thức mà họ cần cho một tương lai tài chính thịnh vượng.

Free

Banner phiên bản sáng

Chiasehitech promote image

Banner phiên bản tối

Chiasehitech promote image

Banner phiên bản trung tính

Chiasehitech promote image

* Nhận xét Wallet.AI

Bạn nghĩ gì về Wallet.AI ?

Để lại nhận xét cho cộng đồng

Không có bình luận

* Các Công cụ Trí tuệ Nhân tạo thay thế Wallet.AI