Mostly
$ 3
Sử dụng dữ liệu hiện tại để tạo dữ liệu nhân tạo dễ thích nghi hơn, dễ truy cập và thông minh hơn.
Freemium
Discord Community
Thích
|
Gordon Post
Gordon Post là một công cụ tóm tắt tin tức cung cấp các bản tóm tắt ngắn gọn và thông tin về các chủ đề khác nhau, bao gồm xung đột quốc tế, các sự kiện chính trị và các vấn đề an ninh.
Free
No Signup Required
Thích
|
Conformer
Tuân thủ-2: Mô hình AI nâng cao để nhận dạng giọng nói
Contact for Pricing
API
Thích
|
Relay
$ 50/mo
Relay là một công cụ hỗ trợ AI giúp đơn giản hóa việc quản lý và phân tích tài liệu đầu tư.
Paid
Thích
|
DevBytes
Luôn cập nhật với các tin tức mã hóa mới nhất, khám phá các ngôn ngữ xu hướng như Python, C ++ và JavaScript và tìm các công việc mã hóa hàng đầu.
Free
Mobile App
Thích
|
reliableKey
Cung cấp cho người dùng khả năng tạo các khóa Openai tạm thời cho mục đích thử nghiệm.
Free
No Signup Required
Discord Community
Thích
|
Typefrost
CypeFrost là một trợ lý kiến thức cá nhân và công cụ AI trao quyền cho người dùng chuyển đổi dữ liệu thô thành những hiểu biết có thể hành động.
Free
Waitlist
Thích
|
Wize
Wize là một công cụ chạm vào sự giàu có của kiến thức được chia sẻ trong các podcast phổ biến.
Free
Open Source
No Signup Required
Thích
|
AYLIEN News
API API AYLIEN là một công cụ mạnh mẽ cấp quyền truy cập vào nội dung và dữ liệu tin tức toàn cầu thông qua tập hợp tin tức, tìm kiếm và giám sát.
Contact for Pricing
Thích
|
Connexun
$ 9.99/mo
API tin tức và phân tích văn bản của Connexun là một công cụ hỗ trợ AI cung cấp theo dõi và phân tích tin tức đa ngôn ngữ thời gian thực.
Paid
API
Thích
|
lxi.ai
$ 0.0025 per question
LXI.AI là một công cụ trả lời câu hỏi tùy chỉnh sử dụng mô hình GPT của Openai để cung cấp câu trả lời chính xác và đáng tin cậy từ các tài liệu được tải lên của người dùng.
Free Trial
Thích
|
Parsers
$ 23/mo
Parsers là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt được thiết kế để cung cấp cho người dùng những hiểu biết có giá trị về bất kỳ thông tin nào của công ty
Paid
API
Thích
|
Pageone
PageOne là một ứng dụng tin tức tổng hợp các tin tức được cá nhân hóa và toàn diện từ các cửa hàng tin tức hàng đầu trên toàn thế giới, cung cấp cho người dùng nguồn cấp tin tức cân bằng và hoàn chỉnh.
Free
Mobile App
Thích
|
Chord
Chord là một công cụ cung cấp các đề xuất hữu cơ, minh bạch cho các chủ đề khác nhau như podcast, phông chữ, đường mòn đi bộ đường dài, v.v.
Free
No Signup Required
Discord Community
Thích
|
ARTSIO
Artsio là một nền tảng dựa trên web cho phép người dùng khám phá, truyền cảm hứng và tạo hình ảnh do AI tạo ra
Free
Discord Community
Thích
|
Rayst Gradients
Độ dốc của Rayst là một bộ sưu tập 64 độ dốc tuyệt đẹp đã được tạo bằng AI.
Free
Open Source
Discord Community
No Signup Required
Thích
|
Bookclub
BookClub.ai là một nền tảng đề xuất sách hỗ trợ AI cung cấp các đề xuất sách được cá nhân hóa dựa trên các thuật toán học máy.
Free
No Signup Required
Thích
|
FoodAI
$ 0.99/mo
Foodai là một ứng dụng web tận dụng công nghệ AI để tạo ra các công thức nấu ăn.
Free Trial
Thích
|
CFR Explorer
CFR Explorer là một ứng dụng được hỗ trợ AI được thiết kế để cung cấp quyền truy cập nhanh vào thông tin liên quan đến các quy định hàng không.
Free
No Signup Required
Thích
|
Clarity
Clarity là một công cụ hỗ trợ AI, phân tích cách các nguồn truyền thông chính thống phân chia các chủ đề theo thời gian dựa trên các quan điểm nghiêng trái, trung tâm và bên phải.
Free
No Signup Required
Thích
|
TheGenerativePress
Báo chí tổng quát là một nguồn tin tức tự động được viết hoàn toàn bởi các nhà báo AI, cung cấp các bài báo tin tức mà không cần sự can thiệp của con người hoặc các nhóm biên tập.
Free
No Signup Required
Thích
|
Sourcely.net
$ 10
Ứng dụng web tìm nguồn cung ứng tài liệu được hỗ trợ bởi AI nhằm sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến để truy xuất các văn bản có liên quan, hợp lý hóa quá trình nghiên cứu.
Freemium
No Signup Required
Thích
|
Informed News
$ 6.99
Các bài báo và tóm tắt được quản lý
Freemium
Mobile App
Thích
|
DirtGPT
Dirtgpt là một ứng dụng dựa trên web cung cấp cho người dùng khả năng duyệt một bộ sưu tập các bức ảnh và video do AI tạo ra.
Free
Thích
|
Watchthis.dev
Khuyến nghị về phim và chương trình truyền hình được cá nhân hóa.
Free
Open Source
Thích
|
AIfoodie
Người tạo công thức cá nhân hóa với thẻ thực phẩm.
Free
No Signup Required
Thích
|
AI World Today
Tin tức mới nhất, hiểu biết và cập nhật về các công cụ và công nghệ AI
Free
Thích
|
Dog Identifier
Trải nghiệm một máy quét giống chó chạy bằng AI ngay hôm nay!
Free
Mobile App
Thích
|
Flyx
Quản lý hoạt động kinh doanh với ngôn ngữ tự nhiên.
Free
Waitlist
Thích
|
NewsGPT
Dịch vụ quản lý và phân phối tin tức.
Free
No Signup Required
Thích
|
iconLoading...