THƯ VIỆN CÔNG CỤ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, CẬP NHẬT HÀNG NGÀY